Cezayir Uygunluk Belgesi

Cezayir Uygunluk Belgesi Nedir? Cezayir’e mevzuatla düzenlenen herhangi bir ürün ithal etmek için, yetkili bir Gözetim ve Belgelendirme kurumu tarafından düzenlenmiş bir uygunluk belgesine (Kalite Belgesi) sahip olmanız gerekir. Bu belge, malların söz konusu ülkenin teknik mevzuatlarına ve standartlarına uygun olduğunu belgelemelidir.

Yetkili bir Belgelendirme ve Gözetim kurumu olan İstanbul sertifika Ofisi gümrükten mal çekme işlemlerini kolaylaştıracak, Certificat de Contrôle de Qualité des Marchandises adıyla bilinen ilgili uygunluk belgesini düzenleyebilir. Bu uygunluk belgesi, ihracatın yapıldığı ülkede düzenlenmelidir.

Cezayir’in Kalite Belgesi malların zorunlu güvenlik, kalite ve emniyet şartlarını yerine getirmesini sağlar, uluslararası ticareti mümkün hale getirir, gümrükteki gecikmeleri ortadan kaldırır ve uygun olmayan ürünlerin ithalinden kaynaklanan olası kayıpları azaltır.

Aşağıdaki safhaları kapsayan değerlendirmelerden sonra ihraç edilecek ürünler için Uygunluk Belgeleri (CoC) düzenliyoruz. Bu safhalar şunlardır:

Sevkiyat öncesi fiziksel denetim

Numune alma ve akredite laboratuvarlarda testler ve analizler

Malların uygun olduğu saptanınca, Uygunluk Belgesi verilir.

Dünyanın her yerinde uygunluk değerlendirmesi programları idare etmedeki onlarca yıllık deneyimimiz sayesinde, gönderilen malların Cezayir’in şartlarına uygun olmasını sağlamak için ihracatçılara etkili ve kapsamlı çözümler sunmaktayız.