Rusya Teknik Şartname

Rusya Teknik Şartname, Rusya Federasyonu`nda malların (hizmetlerin) üreticileri/satıcıları ile tüketicileri arasındaki ilişkileri düzenleyen prosedürdür. Uygunluk teyidiyle ilgili yasal zemin sürekli gelişmekte ve bugün Rusya pazarında yer almayı hedefleyen her ürün (hizmet) sahibi oldukça karmaşık kurallar sistemiyle karşılaşmaktadır.

Bu sistemin tüm ayrıntılarına girmeden, uygunluk teyidiyle (sertifikasyonla) ilgili, önemli olan bazı genel kavramları bilgilerinize aktarmak isteriz.

Ekonomik reformların başında, 1992 yılında Rusya Federasyonu`nda “Tüketici Haklarının korunmasıyla ilgili” yasa kabul edilerek hükümet, sertifikasyona tabi ürün ve hizmetlerin listesini çıkarmakla yükümlü tutulmuştur.

2002 yılı sonlarına kadar “Standardizasyonla ilgili”, “Ürün ve hizmetlerin sertifikasyonuyla ilgili”, “Halkın sıhhi ve epidemiyolojik güvenliğiyle ilgili”, “Gıda ürünlerinin kalitesi ve güvenliğiyle ilgili”, “Yangın güvenliğiyle ilgili” gibi sürekli düzenlenen ve değişen birçok yasa ve ekler yürürlüğe girmiştir. Son olarak 27.12.2002 tarihli “Teknik Düzenleme” başlıklı Federal Yasa kabul edilmiştir.

Teknik şartnamenin amacı bir taraftan, ticari malların pazarda serbest dolaşımı ile, diğer taraftan vatandaşların hayat, sağlık ve mülk güvenliği, çevre güvenliği, hayvan ve bitkilerin korunması, tüketicileri yanıltan faaliyetlerin önlenmesi anlayışları arasında makul bir balans kurmaktır.

Yeni yasanın normatif temelini, zarar verme riskinin derecesini göz önünde bulundurarak, farklı ürün grupları için güvenliği sağlayan minimum talepleri içeren “Teknik Şartnameler” oluşturacaktır. Bir başka deyişle, bundan böyle devlet sadece ürünlerin güvenliğini garanti edecek, yani güvenlik standartları herkes için zorunlu olacaktır.

Ulusal standartlar dahil, tüm diğer standartlar isteğe bağlı olarak sağlanacaktır. Kalitesiz ürün üretmek kimsenin işine gelmeyecek ve serbest pazar koşullarında, malları “Teknik Şartnameler” kapsamı dışında kalsa bile, herkes uygunluk sertifikası almaya çalışacaktır.