Sertifika Vermeye Kimler Yetkilidir? - Sorular ve Cevaplar

Sertifika Üstünde Yer Alan Bilgiler Nelerdir?, Sertifika Vermeye Kimler Yetkilidir, Gost-R Sertifikası Nedir, EAC Sertifikası, ISO Belgesi, Hijyen Belgesi ve Yangın Sertifikası Nereden Alınır Gibi Sorularınızın Cevapları Sertifika Ofisin’de

Gost-R Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

  • Rusya Gümrükleri ( Zorunlu )
  •  Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için )
  • İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskân ruhsatı alabilmek)
  • Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için )
  • Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak için )

Gost-R Kalite Belgesi Hangi Ülkelerde Geçerli?

Rusya’ da zorunlu olarak istenen Gost- R belgesiBeyaz Rusya, Kazakistan ve Türkî Cumhuriyetleri, Baltık Ülkeleri, Moldova ve Kafkas Cumhuriyetleri gibi ülkelerde geçerlidir.

Gost-R Sertifikası Gümrüklerde Soruluyormu?

1 Ekim 2000 tarihli GTK ( Rusya Gümrük Komisyonu ) tebliğince ülkeye ithal edilen ürünlerde Sertifika alınması zorunlu hale getirilmesinden dolayı gümrüklerde Gost-R Sertifikası sorulmaktadır.

Bazı ürünlerde sertifika temin etme zorunluluğu yoktur. Bu tür ürünler için de önceden “Red Mektubu” denilen bir belge alınarak gümrükte karşılaşılabilecek bazı engeller ortadan kaldırılabiliyor.

Gost-R Kalite Sertifikası Neden Gereklidir?

Rusya Federasyonu, ülkesinde üretilen ya da bu ülkeye ithalatı yapılan ürünler için Avrupa normlarını tanımamaktadır ve kendi standardı olan Gost-R kalite belgesinin alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

Gost-R Sertifikası gümrüklerde ve iç pazarda istenmesinin dışında devlet memurları kontrolüler tarafından iç piyasada da sorulmaktadır. Bu nedenle yasal olarak kayıtlı hiç bir mağaza ve iş yeri, Gost-r Sertifikası olmayan ürünü almak ve satmak istememektedir.

Ayrıca inşaatlarda Gost-R Sertifikası olmayan bir malzemeyi hiç bir kontrol makamı kabul etmemektedir. Bu yüzden Rusya’da inşaat yapan müteaahhitler yurt dışından gelen ürünler için ayrı ayrı sertifika almak zorundadır.

Gost- R Sertifikası Vermeye Kimler Yetkilidir?

Gost-R Sertifikası, Rusya Federasyonu Devlet Standartları (GOSSTANDART) tarafından akredite edilmiş resmi veya özel sertifika kuruluşlarına aittir. Bir sertifikanın bu kuruluşlardan verilebilmesi için ilgili ürünlerin ve firmanın incelenmesi, Rus standartlarına uygunluğunun araştırılması gerekir.

Bu kuruluşlar, sertifika verebilme lisanslarının devamı açısından yasal işlem yapmakla mükelleftir ve GOSSTANDART tarafından sürekli denetlenmektedirler.

Ağırlıkla Moskova’da bulunan bu kuruluşlar değişik konularda Expert –bilirkişi- bulundurarak sadece yetki alanlarına giren konularda sertifika verebilirler. Yani her kuruluş her sertifikayı verme yetkisine haiz değildir.

Örneğin; kozmetik konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda experti ve onaylanmış yetki alanı yoksa tekstil ürünleri için sertifika veremez. Bunun için bu konuda uzmanlaşmış ve expert bulunduran ve laboratuar imkânı olan başka bir kuruluşa gitmesi gerekir.

Gost-R Sertifikası Nedir?

Rusya Federasyonu’nda kullanılan, Rusya Standartlarına Uygunluk Belgesi olan Kalite Sertifikasıdır. Gost-R Rusya Kalite Sertifikası, Türkiye’de nasıl TSE ve ISO 9000 belgesi tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk ise, Rusya‘da da üretim yapan ve Rusya’ ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken zorunluluktur.

GOST-R sertifikası sadece sisteme değil ürünlere yönelik kalite belgesidir. Bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir.  Bu inceleme Gosstandart tarafından akredite edilmiş laboratuarlarda yapılır ise geçerli olur.

Gost-R Kalite Belgesi Nasıl Kullanılır?

Gost-r Sertifikası fotokopi çekilerek çoğaltılır. Firma kaşesi imza atılarak aslının aynısıdır diye belirtilir. Bu şekilde müşterilere dağıtılır.

Bazı gümrükler bu şekilde kabul etmeyip Noter onaylı olarak kabul etmektedirler. Bu durumda Rus Noteri veya Rusya konsolosluğu aracılığı ile yapılabilinmektedir. Eğer gümrük memurları ihtiyaç duyar ise sertifikanızın üzerindeki akredite kuruluşu arayarak sertifikanın doğruluğunu veya sahteliğini teyit edebilir.

3 Yıllık Seri Üretim Gost-R Sertifikasının Özellikleri Nelerdir?

  • Rusya içi ve dünyada ki herhangi bir firmaya verilebilir.
  • Üretim yeri uzmanlar tarafından denetlenmeden 3 yıllık sertifika verilemez
  • Seri üretime yönelik sadece sertifikada belirtilen ürünler için geçerlidir.
  • Hem girişten başlayarak üretim sistemi incelenir. Hem belirlenmiş ürünlerden detaylı olarak söz edilir hem de üretim ve kullanımda hijyenik özellikler aranır. Bir anlamda CE belgesi benzeridir.

1 Yıllık Seri Üretim Gost-R Sertifikası Nedir?

Bu belge 1 yıllık seri üretim sertifikası için verilir.
Bu belgeyi almak için expert ziyareti gerekmez. Taşınabilir ürünler için uzmanların inceleme yapabilmesi için numune gereklidir. Taşınmazlar ise, teknik bilgiler ile çözülmektedir. Kullanım olarak 3 yıllık sertifikadan farkı yoktur.

Parti Bazında (Tek Seferlik) Gost-R Sertifikası Nedir?

Rusya Federasyonu’na sürekli olarak ihracat yapmayan proje bazında çalışan üreticilerin alabileceği belgedir.
Numune gerektirmeden bazı teknik dokümanlar ile alınmaktadır. Maliyeti düşük olduğundan her zaman sevkiyat yapmayan firmalar için uygundur.
Bu belge sadece alıcı tarafından yani ithalatçı firma tarafından yapılmaktadır. Bir kez kullanılabilinen Parti Bazında Sertifikanın temini için İnvoce ve sözleşme gerekmektedir.

Red Mektubu Nedir?

Rusya Federasyonu Gümrük komisyonu (GTK) tarafından 6 ayda bir yayınlanan tamimlerde hangi ürünlere sertifika hangi ürünlere Red Mektubu (Gereksizlik Mektubu) isteneceği yayınlanmaktadır. Bu belge Gümrük ve iç pazarda kullanılmaktadır. Bu mektubu verme yetkisi Moskova’da VNISS Enstitü’sünün tekelindedir.

Gosstroy Sertifikası Nedir?

Gosstroy Sertifikası, Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından verilen inşaat kalite sertifikasıdır. Prosedür olarak GOST-R sertifikası ile aynı mevzuata tabidir.

Hijyen Sertifikası Nedir?

Hijyen Sertifikası, Moskova`da Sağlık Bakanlığına bağlı akredite (yetkili) laboratuarlarda yapılan testler sonucu verilen ve maddelerin kimyasal bileşimlerini; ayrıca bu bileşimlerin Rus sağlık normları dâhilinde olduğunu belgeleyen sertifikadır.

Bu belge, GOST- R Sertifikası alınırken eğer normatif dokümanlar da GOST`a ön şart olarak alınması yazılmışsa deney yaptırılarak alınır.

Yangın Sertifikası Nedir?

Yangın Sertifikası, Bazı ürünler için GOST-R Sertifikası’na ön şart olarak yangın belgesi alınması gerekebilir. Bu belge de İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır ve bu konuda yetkili kuruluşlar eliyle verilmektedir.
Taş yünü, enerji kabloları, yangın ekipmanları, ev tipi buzdolabı vb. için GOST-R belgesinin yanında esas olarak bu belgenin alınması zorunludur.

Rusya Taşıt Sertifikası (OTTS) Nedir?

Rusya Taşıt Sertifikası (OTTS) Rusya Federasyonu araç onayı işlem anlamına gelmektedir. İlgili kuruluşun gerekli evraklarının denetim ve incelemesinden sonra uygun olup olmadığını denetledikten sonra araç üzerine monte edilen tekerlekli araç teçhizat ve parçaların standartlara uygun olup olmadığı tablolar ile karşılaştırılır ve uygunluk belge ile tasdiklenir bu belge olmadan aracın trafiğe çıkışına ve ruhsat almasına izin verilmez.

Rusya Medikal Cihaz Kaydı Nedir?

Rusya Medikal Cihaz Kaydı Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı tescil belgesidir. Bu belge Tıbbi (Medikal) cihazlar ürünleri kayıtlıdır. Bu belge olmadan ürün kullanımı yapılamaz ve izin kalite verimlilik ve güvenlik testlerinden geçirilerek verilmektedir.
Sertifika süresinde sınırlama yoktur tamamen ürüne dayalı süre belirlenmektedir. Gerekli evrakların iletilmesinden sonra 2-4 aydır. Ürün kaydı yapılmadan alınan GOST-R sertifikası geçersizdir.

Rosteknadzor (Rtn) Sertifikası Nedir?

Rosteknadzor (Rtn) Sertifikası Rusya Federasyonu özellikle sanayi petro kimya sanayisinde, patlayıcı yanıcı ve diğer tehlike arz eden yerlerde kullanılan ve çevre açışından tehlike oluşturan endüstriyel ürünler için zorunludur.

RTN belgesi bir nevi ürünün kullanım izni anlamına gelmektedir. Daha önce GGTN (GOSGORTEKHNADZOR) olarak bilinen bu belge 2004 yılından sonra Rusya’da merkezleştirerek federal platforma taşınmış ve RTN (ROSTEKHNADZOR) olarak değişmiştir.

Gost-R Sertifikası Olmadan Ürün Sevkiyatı Yaptım Ama Soran Olmadı?

Gost-R Sertifikası Olmadan Ürün Sevkiyatı Yaptım Neden Sorun Olmadı Çünkü bugüne kadar Rusya`ya yaptığınız ihracatlarda sertifika işin hep alıcılarınız çözümledi. Siz de ya bunun farkına varmadınız ya da anlaşma gereği onlar üstlendiler. Ancak siz sertifikasızlık nedeniyle belki de yeni oluşabilecek müşterileri de farkında olmadan kaçırdınız.

Avrupa Kalite Sertifikaları (TSE-ISO) Var Bunlar Yeterli Degilmi?

Avrupa Kalite Sertifikaları (TSE-ISO) Rusya Federasyonu, Avrupa veya diğer ülke standartlarını tanımadığından CE, ISO ya da TSE gibi kalite belgeleriniz Rusya’ya yapacağınız ihracatlar için yeterli değildir.

TSE ve ISO Sertifikası Yok Buna Rağmen Gost-R Sertifikasını Alabilir Miyim?

TSE ve ISO Sertifikası Yok Buna Rağmen Gost-R Sertifikasını Alabilir Miyim GOST-R Sertifikasını almanız için Avrupa veya diğer ülke sertifikalarının mevcudiyeti aranmaz; ancak bu belgelerin olması Gost-R Sertifikası işlemlerinizde kolaylık sağlamaktadır. Ürüne dayalı bir sertifika olduğundan CE belgesi işlemine benzemektedir.

GTİP (Gümrük Pozisyon Numarası) Nedir?

GTİP (Gümrük Pozisyon Numarası) Nedir? Türkiye’de 12 basamak Rusya’da ise 10 basamak olarak değerlendirilen Gümrük Tarife Kodunun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük örgütüne üye tüm ülkelerce kullanılan (Harmonize sistem-HS) 7-8 kodunu Avrupa ülkeleri kullanılan(Combined Nomenclature-CN) 9-10 rakamlar ise vergi uygulamalarında kullanılan pozisyonlardır. 11-12 rakamlar ise istatistik kodlarını göstermektedir.